قرآن فارسی با تفسیرالمیزان - Quran Farsi & Almizan قرآن فارسی با تفسیرالمیزان - Quran Farsi & Almizan
Rated 4.0/5 based on 798 customer reviews
USD0.0
Product description: قرآن با ترجمه فارسی و تفسیرالمیزان قرآن را بخوانيد، به ترتيل آن گوش بسپاريد و تفسير آنرا فراگيريد قرائت قرآن و تفسير آن را با روش امروزين روى گوشى هوشمند و تبلت خود دريافت كنيد. با نرم افزار قرآنى ما رابطه حسى دلپذيرى را با كلام الهى تجربه خواهيد كرد مشخصات نرم افزار • مصحف كامل قرآن • ترجمه فارسى آيات • تفسير الميزان (علامه طباطبايى) مرتبط با هر آيه به زبان فارسی • قرائت ترتيل آيه به آيه با صداى استاد شهريار پرهيزکار • گوش دادن به ترجمه گويا (استاد فولادوند)، آيه به آيه، به همراه ترتيل و يا به صورت مجزا • امکان دانلود و گوش دادن به تفسیر گويا (استاد محمدعلی انصاری)، آيه به آيه، به همراه امکان ضبط دائمی فایل‌های صوتی • قابليت اشتراك گذارى فایل‌های صوتی مربوط به هر آيه (ترتیل، ترجمه و تفسیر گویا) در شبكه‌هاى اجتماعی • قابليت كپى كردن و اشتراك گذارى متن و ترجمه‌ی آیات در شبكه‌هاى اجتماعی • قابليت جست‌وجو در بين آيات و كلمات قرآن و ترجمه‌ی آن • قابليت جست‌وجو در تفسير الميزان • برای استفاده‌ی راحت‌تر در تاریکی شب Night Mode قابليت حالت شبانه • قابليت انجام بزرگ‌نمايى متن قرآن و ترجمه‌ی آن و تفسير الميزان • نشانه گذارى صفحات قرآن جهت تشخيص و دسترسى سريع • نشانه گذارى آيات دلخواه و برگزيده • امکان تنظیم زمان يادآوری برای قرائت روزانه‌ قرآن مجید • نمایش «آیه روز» به طور روزانه و در زمان دلخواه • راهنماى استفاده از نرم افزار ------------------------------------------------------------------------------- Quran with Farsi Translation and Tafsir Almizan Read and listen to Quran, and study and learn its tafsir. Our Quran reader app gives you a pleasant experience with its intuitive interface and offer a stylish way to read Quran and its tafsir on your smart phones and tablets. The app features: • Complete Quran like the actual Mus'haf • Translation of each verse in Farsi • Tafsir Almizan in Farsi by Allamah Tabatabaei linked to each verse • Verse-by-verse audio recitation by Shahriar Parhizkar • Farsi audio translation (Fooladvand), verse by verse • Farsi Audio Tafsir (Muhammad Ali Ansari), verse by verse, with download manager • Sharing audio files (Tartil, Translation and Audio Tafsir) on social media • Copy/pasting a verse or sharing on social media • Full text search throughout Quran verses and its translation • Full text search throughout Tafsir Almizan • Night Mode option for an easier night time reading • Zoom in/Zoom out feature • Bookmarks for marking your progress or quick access • Favourites to mark verses that you like • Reminder for daily recitation of Quran • Daily display of "The Verse of The Day" • App tour guide teaching you how to use the app features

قرآن فارسی با تفسیرالمیزان - Quran Farsi & Almizan app download

قرآن فارسی با تفسیرالمیزان - Quran Farsi & Almizan

قرآن فارسی با تفسیرالمیزان - Quran Farsi & Almizan app description

قرآن با ترجمه فارسی و تفسیرالمیزان

قرآن را بخوانيد، به ترتيل آن گوش بسپاريد و تفسير آنرا فراگيريد

قرائت قرآن و تفسير آن را با روش امروزين روى گوشى هوشمند و تبلت خود دريافت كنيد. با نرم افزار قرآنى ما رابطه حسى دلپذيرى را با كلام الهى تجربه خواهيد كرد

مشخصات نرم افزار

• مصحف كامل قرآن
• ترجمه فارسى آيات
• تفسير الميزان (علامه طباطبايى) مرتبط با هر آيه به زبان فارسی
• قرائت ترتيل آيه به آيه با صداى استاد شهريار پرهيزکار
• گوش دادن به ترجمه گويا (استاد فولادوند)، آيه به آيه، به همراه ترتيل و يا به صورت مجزا
• امکان دانلود و گوش دادن به تفسیر گويا (استاد محمدعلی انصاری)، آيه به آيه، به همراه امکان ضبط دائمی فایل‌های صوتی
• قابليت اشتراك گذارى فایل‌های صوتی مربوط به هر آيه (ترتیل، ترجمه و تفسیر گویا) در شبكه‌هاى اجتماعی
• قابليت كپى كردن و اشتراك گذارى متن و ترجمه‌ی آیات در شبكه‌هاى اجتماعی
• قابليت جست‌وجو در بين آيات و كلمات قرآن و ترجمه‌ی آن
• قابليت جست‌وجو در تفسير الميزان
• برای استفاده‌ی راحت‌تر در تاریکی شب Night Mode قابليت حالت شبانه
• قابليت انجام بزرگ‌نمايى متن قرآن و ترجمه‌ی آن و تفسير الميزان
• نشانه گذارى صفحات قرآن جهت تشخيص و دسترسى سريع
• نشانه گذارى آيات دلخواه و برگزيده
• امکان تنظیم زمان يادآوری برای قرائت روزانه‌ قرآن مجید
• نمایش «آیه روز» به طور روزانه و در زمان دلخواه
• راهنماى استفاده از نرم افزار
-------------------------------------------------------------------------------

Quran with Farsi Translation and Tafsir Almizan

Read and listen to Quran, and study and learn its tafsir.

Our Quran reader app gives you a pleasant experience with its intuitive interface and offer a stylish way to read Quran and its tafsir on your smart phones and tablets.

The app features:

• Complete Quran like the actual Mus'haf
• Translation of each verse in Farsi
• Tafsir Almizan in Farsi by Allamah Tabatabaei linked to each verse
• Verse-by-verse audio recitation by Shahriar Parhizkar
• Farsi audio translation (Fooladvand), verse by verse
• Farsi Audio Tafsir (Muhammad Ali Ansari), verse by verse, with download manager
• Sharing audio files (Tartil, Translation and Audio Tafsir) on social media
• Copy/pasting a verse or sharing on social media
• Full text search throughout Quran verses and its translation
• Full text search throughout Tafsir Almizan
• Night Mode option for an easier night time reading
• Zoom in/Zoom out feature
• Bookmarks for marking your progress or quick access
• Favourites to mark verses that you like
• Reminder for daily recitation of Quran
• Daily display of "The Verse of The Day"
• App tour guide teaching you how to use the app features

Screenshots

Screenshots of قرآن فارسی با تفسیرالمیزان - Quran Farsi & Almizan for iPad Screenshots of قرآن فارسی با تفسیرالمیزان - Quran Farsi & Almizan for iPad Screenshots of قرآن فارسی با تفسیرالمیزان - Quran Farsi & Almizan for iPad Screenshots of قرآن فارسی با تفسیرالمیزان - Quran Farsi & Almizan for iPad Screenshots of قرآن فارسی با تفسیرالمیزان - Quran Farsi & Almizan for iPad Screenshots of قرآن فارسی با تفسیرالمیزان - Quran Farsi & Almizan for iPhone Screenshots of قرآن فارسی با تفسیرالمیزان - Quran Farsi & Almizan for iPhone Screenshots of قرآن فارسی با تفسیرالمیزان - Quran Farsi & Almizan for iPhone Screenshots of قرآن فارسی با تفسیرالمیزان - Quran Farsi & Almizan for iPhone Screenshots of قرآن فارسی با تفسیرالمیزان - Quran Farsi & Almizan for iPhone

Highligths

Keep in mind

Nothing to show here, perhaps users had nothing negative to share about قرآن فارسی با تفسیرالمیزان - Quran Farsi & Almizan app

قرآن فارسی با تفسیرالمیزان - Quran Farsi & Almizan app review
4.00

based on 798 reviews

promoted apps

see also