Grabhotel - Đặt Phòng Nghỉ Giờ Grabhotel - Đặt Phòng Nghỉ Giờ
Rated 0.0/5 based on customer reviews
USD0.0
Product description: Ứng dụng đặt nhà nghỉ, khách sạn nghỉ giờ. Dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu. Nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm. Điểm nổi bật: - Luôn có giá tốt hơn giá tại khách sạn. - Lịch sự, sang trọng đẳng cấp. - Check thông tin dễ dàng không lo hết phòng. - Thanh toán thuận tiện qua thẻ quốc tế hoặc thẻ nội địa. Nhận xét của khách hàng: "Nhiều lần tôi và bạn đến khách sạn nghỉ vài giờ vào buổi trưa, đi đến nơi thì hết phòng đành phải ra về. Trời thì nắng đi đến nơi mà không có phòng rất bực bội. Từ khi có grabhotel tôi book trước và được giữ phòng sẵn, cứ thong thả đến check in thôi" - Minh Đỗ, một nhân viên ngân hàng tại Quận 10.
100x100bb
by CITITECH TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

Grabhotel - Đặt Phòng Nghỉ Giờ app download

Grabhotel - Đặt Phòng Nghỉ Giờ

Grabhotel - Đặt Phòng Nghỉ Giờ app description

Ứng dụng đặt nhà nghỉ, khách sạn nghỉ giờ. Dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu. Nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm.

Điểm nổi bật:
- Luôn có giá tốt hơn giá tại khách sạn.
- Lịch sự, sang trọng đẳng cấp.
- Check thông tin dễ dàng không lo hết phòng.
- Thanh toán thuận tiện qua thẻ quốc tế hoặc thẻ nội địa.

Nhận xét của khách hàng:

"Nhiều lần tôi và bạn đến khách sạn nghỉ vài giờ vào buổi trưa, đi đến nơi thì hết phòng đành phải ra về. Trời thì nắng đi đến nơi mà không có phòng rất bực bội. Từ khi có grabhotel tôi book trước và được giữ phòng sẵn, cứ thong thả đến check in thôi" - Minh Đỗ, một nhân viên ngân hàng tại Quận 10.

Screenshots

Screenshots of Grabhotel - Đặt Phòng Nghỉ Giờ for iPhone Screenshots of Grabhotel - Đặt Phòng Nghỉ Giờ for iPhone Screenshots of Grabhotel - Đặt Phòng Nghỉ Giờ for iPhone Screenshots of Grabhotel - Đặt Phòng Nghỉ Giờ for iPhone Screenshots of Grabhotel - Đặt Phòng Nghỉ Giờ for iPhone Screenshots of Grabhotel - Đặt Phòng Nghỉ Giờ for iPhone Screenshots of Grabhotel - Đặt Phòng Nghỉ Giờ for iPhone Screenshots of Grabhotel - Đặt Phòng Nghỉ Giờ for iPhone Screenshots of Grabhotel - Đặt Phòng Nghỉ Giờ for iPhone Screenshots of Grabhotel - Đặt Phòng Nghỉ Giờ for iPhone Screenshots of Grabhotel - Đặt Phòng Nghỉ Giờ for iPhone Screenshots of Grabhotel - Đặt Phòng Nghỉ Giờ for iPhone

Highligths

Keep in mind

Grabhotel - Đặt Phòng Nghỉ Giờ app review
0.00

based on reviews

promoted apps

see also