Đọc Truyện - Jindo Sóng Gió Cầu Trường Đọc Truyện - Jindo Sóng Gió Cầu Trường
Rated 0.0/5 based on customer reviews
USD0.0
Product description: Kattobi Itto (かっとび一斗) / Buttobi Itto (風飛び一斗) là một bộ truyện của tác giả Motoki Monma và xuất bản bởi nhà xuất bản Shueisha. Tại Việt Nam, NXB Kim Đồng đã xuất bản lại bộ truyện này với cái tên Jinđô - Đường dẫn đến khung thành vào năm 2003 từ bản tiếng Hoa của nhà xuất bản Đông Lập - Đài Loan. Mặc dù có tham khảo phiên bản gốc tiếng Nhật, bộ truyện này nhiều chỗ dịch sai và không hoàn hảo. Do đó, năm 2009, Nhà xuất bản Kim Đồng mua bản quyền của Shueisha và tái bản bộ truyện với tên nhân vật hay lời thoại đều đúng bản gốc.

Đọc Truyện - Jindo Sóng Gió Cầu Trường app download

Đọc Truyện - Jindo Sóng Gió Cầu Trường

Đọc Truyện - Jindo Sóng Gió Cầu Trường app description

Kattobi Itto (かっとび一斗) / Buttobi Itto (風飛び一斗) là một bộ truyện của tác giả Motoki Monma và xuất bản bởi nhà xuất bản Shueisha. Tại Việt Nam, NXB Kim Đồng đã xuất bản lại bộ truyện này với cái tên Jinđô - Đường dẫn đến khung thành vào năm 2003 từ bản tiếng Hoa của nhà xuất bản Đông Lập - Đài Loan. Mặc dù có tham khảo phiên bản gốc tiếng Nhật, bộ truyện này nhiều chỗ dịch sai và không hoàn hảo. Do đó, năm 2009, Nhà xuất bản Kim Đồng mua bản quyền của Shueisha và tái bản bộ truyện với tên nhân vật hay lời thoại đều đúng bản gốc.

Screenshots

Screenshots of Đọc Truyện - Jindo Sóng Gió Cầu Trường for iPad Screenshots of Đọc Truyện - Jindo Sóng Gió Cầu Trường for iPad Screenshots of Đọc Truyện - Jindo Sóng Gió Cầu Trường for iPad Screenshots of Đọc Truyện - Jindo Sóng Gió Cầu Trường for iPhone Screenshots of Đọc Truyện - Jindo Sóng Gió Cầu Trường for iPhone Screenshots of Đọc Truyện - Jindo Sóng Gió Cầu Trường for iPhone

Highligths

Nothing to show here, perhaps users had nothing positive to share about Đọc Truyện - Jindo Sóng Gió Cầu Trường app

Keep in mind

Nothing to show here, perhaps users had nothing negative to share about Đọc Truyện - Jindo Sóng Gió Cầu Trường app

Đọc Truyện - Jindo Sóng Gió Cầu Trường app review
0.00

based on reviews

promoted apps

see also