SME.sk SME.sk
Rated 3.0/5 based on 4909 customer reviews
USD0.0
Product description: Najčítanejšie spravodajstvo na internete v najpoužívanejšej spravodajskej aplikácii. Aplikácia SME.sk pre smartfóny Android vám ponúka rýchly prehľad o tom, čo sa deje:· Najdôležitejšie správy zo SME.sk· Najčítanejšie správy za 4 hodiny, 3 a 7 dní· Najnovšie správy zo spravodajstva SME.sk· Články zo sekcií v ponuke SME.sk - Z domova, Zo zahraničia, Komentáre, Ekonomika, Kultúra, Šport, Auto, Tech a veda, Primár, Domácnosť, Žena, Cestovanie...· Články z magazínu Profit a Fičí.sk· Aktuálne spravodajské videá TV SME· Najnovšie vydané články zo služby Blog SME· Správy z vášho regiónu a lokalizovaná predpoveď počasia· Komentáre k článkom· Prístup k prémiovému obsahu SME· Ukladanie obľúbených článkov· Cez aplikáciu sa dá jednoducho objednať aj predplatné prémiového obsahu SMEAk chcete len rýchly prehľad o najdôležitejších udalostiach, ďalšie a ďalšie správy zobrazíte jednoduchým posúvaním prstom.Budeme veľmi radi, ak sa podelíte s vašimi názormi na aplikáciu SME na adrese sluzby@smeonline.sk. Páči sa vám aplikácia? Ohodnoťte nás v Google Play! Ďakujeme. Most read news on the internet in the most common news apps. SME.sk app for Android smartphones offers you a quick overview of what is happening:· The most important news from SME.sk· Most reports for the 4 hours, 3 and 7 days· The latest news from news SME.sk· Articles of the sections in the menu SME.sk - Telecommuting from abroad, Comments, Economy, Culture, Sports, Auto, Tech & Science, Primary, Household, Female, travel ...· Profit magazine articles and Fičí.sk· Current TV news videos SME· The latest published articles from SME Services Blog· News from your region and localized weather forecast· Comments on the Articles· Access to premium content SME· Save favorite articles· Through the application you can simply order a subscription to premium content SMEIf you just want a quick overview of the most important events, more and more messages to display in a simple finger swipe.We will be very happy if you share with your feedback on SME at sluzby@smeonline.sk.Do you use? Rate us on Google Play! We thank you.
Hmxqgrh sdtlie ovpgcu8yw6besauna6ty9urye7qidapqmwezfcgsp0ym  wuub6k=w300

SME.sk

News And Magazines

by Petit Press, a. s.

SME.sk app download

SME.sk

SME.sk app description

Najčítanejšie spravodajstvo na internete v najpoužívanejšej spravodajskej aplikácii. Aplikácia SME.sk pre smartfóny Android vám ponúka rýchly prehľad o tom, čo sa deje:

· Najdôležitejšie správy zo SME.sk
· Najčítanejšie správy za 4 hodiny, 3 a 7 dní
· Najnovšie správy zo spravodajstva SME.sk
· Články zo sekcií v ponuke SME.sk - Z domova, Zo zahraničia, Komentáre, Ekonomika, Kultúra, Šport, Auto, Tech a veda, Primár, Domácnosť, Žena, Cestovanie...
· Články z magazínu Profit a Fičí.sk
· Aktuálne spravodajské videá TV SME
· Najnovšie vydané články zo služby Blog SME
· Správy z vášho regiónu a lokalizovaná predpoveď počasia
· Komentáre k článkom
· Prístup k prémiovému obsahu SME
· Ukladanie obľúbených článkov
· Cez aplikáciu sa dá jednoducho objednať aj predplatné prémiového obsahu SME

Ak chcete len rýchly prehľad o najdôležitejších udalostiach, ďalšie a ďalšie správy zobrazíte jednoduchým posúvaním prstom.

Budeme veľmi radi, ak sa podelíte s vašimi názormi na aplikáciu SME na adrese sluzby@smeonline.sk.

Páči sa vám aplikácia? Ohodnoťte nás v Google Play! Ďakujeme.
Most read news on the internet in the most common news apps. SME.sk app for Android smartphones offers you a quick overview of what is happening:

· The most important news from SME.sk
· Most reports for the 4 hours, 3 and 7 days
· The latest news from news SME.sk
· Articles of the sections in the menu SME.sk - Telecommuting from abroad, Comments, Economy, Culture, Sports, Auto, Tech & Science, Primary, Household, Female, travel ...
· Profit magazine articles and Fičí.sk
· Current TV news videos SME
· The latest published articles from SME Services Blog
· News from your region and localized weather forecast
· Comments on the Articles
· Access to premium content SME
· Save favorite articles
· Through the application you can simply order a subscription to premium content SME

If you just want a quick overview of the most important events, more and more messages to display in a simple finger swipe.

We will be very happy if you share with your feedback on SME at sluzby@smeonline.sk.

Do you use? Rate us on Google Play! We thank you.

Screenshots

Screenshots of SME.sk for iPhone Screenshots of SME.sk for iPhone Screenshots of SME.sk for iPhone Screenshots of SME.sk for iPhone Screenshots of SME.sk for iPhone Screenshots of SME.sk for iPhone Screenshots of SME.sk for iPhone Screenshots of SME.sk for iPhone Screenshots of SME.sk for iPhone Screenshots of SME.sk for iPhone Screenshots of SME.sk for iPhone

Highligths

Keep in mind

SME.sk app review
3.00

based on 4.91 Thousand reviews

Excellent
38.949%
Good
31.188%
Average
12.895%
Poor
5.724%
Awful
11.245%

promoted apps

see also