School Cheater School Cheater
Rated 4.0/5 based on 3885 customer reviews
USD0.0
Product description: Back to school, surely everyone had ever cheated all right? My mean is that you peek someone's exam who more smarter than you. Because you do not prepared fully for exam so cheating is considered to be the only solution at that time if you do not want to get bad score. Basically, the cheating itself is not bad, it's just bad ... when teachers detect only.School Cheater is a game just like that. In the game you will take advantage of the skills you have used in school to cheating in School Cheater world. Take challenges your dexterity in the 25 levels of School Cheater. Rules of the game :Moving deftly through the rows of desks, looking for a safe zone to hide and a smartboy to cheat.Avoid teacher vision, be careful with the mad students (they're called bully).Complete the level in limited time.Overcoming the challenges about time to achieve the highest score. * * * Thời đi học, chắc hẳn ai cũng đã từng quay bài phải không ? Vì bạn không hay chưa học bài cũ nên đến tiết kiểm tra việc quay cóp được coi là giải pháp duy nhất tại thời điểm đó nếu bạn không muốn bị điểm kém. Về cơ bản, bản thân việc quay cóp không hề xấu, nó chỉ xấu ... khi bị giáo viên phát hiện mà thôi. School Cheater là một game quay bài như thế. Trong game bạn sẽ được tận dụng lại các kỹ năng thời còn đi học để phục vụ cho việc quay bài. Hãy thử thách sự nhanh trí và khéo léo của bạn trong 25 cấp độ trong School Cheater. Luật chơi:Di chuyển khéo léo qua các dãy bàn, tìm và quay cóp tên học giỏi trong lớp.Tránh tầm nhìn của giáo viên trông thi, cẩn thận với những học sinh côn đồ trong lớp.Hoàn thành việc quay cóp trong thời gian giới hạn.Vượt qua các thử thách về thời gian để đạt được số điểm cao nhất.
Jozhzxofcd8ol7cs7iehzjl0ndskr 5eglndmop1nraicaz4ifnz0swnvcmk5at xq=w300

School Cheater

Game Action

by BUOI STUDIO

School Cheater app download

School Cheater

School Cheater app description

Back to school, surely everyone had ever cheated all right? My mean is that you peek someone's exam who more smarter than you. Because you do not prepared fully for exam so cheating is considered to be the only solution at that time if you do not want to get bad score. Basically, the cheating itself is not bad, it's just bad ... when teachers detect only.

School Cheater is a game just like that. In the game you will take advantage of the skills you have used in school to cheating in School Cheater world. Take challenges your dexterity in the 25 levels of School Cheater.


Rules of the game :
Moving deftly through the rows of desks, looking for a safe zone to hide and a smartboy to cheat.
Avoid teacher vision, be careful with the mad students (they're called bully).
Complete the level in limited time.
Overcoming the challenges about time to achieve the highest score.


* * *


Thời đi học, chắc hẳn ai cũng đã từng quay bài phải không ? Vì bạn không hay chưa học bài cũ nên đến tiết kiểm tra việc quay cóp được coi là giải pháp duy nhất tại thời điểm đó nếu bạn không muốn bị điểm kém. Về cơ bản, bản thân việc quay cóp không hề xấu, nó chỉ xấu ... khi bị giáo viên phát hiện mà thôi.


School Cheater là một game quay bài như thế. Trong game bạn sẽ được tận dụng lại các kỹ năng thời còn đi học để phục vụ cho việc quay bài. Hãy thử thách sự nhanh trí và khéo léo của bạn trong 25 cấp độ trong School Cheater.


Luật chơi:
Di chuyển khéo léo qua các dãy bàn, tìm và quay cóp tên học giỏi trong lớp.
Tránh tầm nhìn của giáo viên trông thi, cẩn thận với những học sinh côn đồ trong lớp.
Hoàn thành việc quay cóp trong thời gian giới hạn.
Vượt qua các thử thách về thời gian để đạt được số điểm cao nhất.


Screenshots

Screenshots of School Cheater for iPhone Screenshots of School Cheater for iPhone Screenshots of School Cheater for iPhone Screenshots of School Cheater for iPhone Screenshots of School Cheater for iPhone Screenshots of School Cheater for iPhone Screenshots of School Cheater for iPhone Screenshots of School Cheater for iPhone Screenshots of School Cheater for iPhone Screenshots of School Cheater for iPhone Screenshots of School Cheater for iPhone Screenshots of School Cheater for iPhone

Highligths

Keep in mind

School Cheater app review
4.00

based on 3.89 Thousand reviews

Excellent
69.858%
Good
11.969%
Average
6.847%
Poor
3.887%
Awful
7.439%

promoted apps

see also