Chân Việt lịch - ngày giờ tốt Chân Việt lịch - ngày giờ tốt
Rated 4.0/5 based on 11 customer reviews
USD0.0
Product description: Chân Việt Lịch là ứng dụng Lịch tổng hợp, cung cấp cho quí Gia chủ nhiều thông tin đúc rút từ Lý học Phương Đông.+ Phần Xem chung dùng để chuyển đổi ngày Dương lịch - Âm lịch, xem Tiết khí, xem ngày theo 28 sao Nhị thập bát Tú như sách Lịch Vạn Niên xuất bản hàng năm, tính xem giờ Tốt/Xấu. Giờ tính theo phép Quí Nhân đăng Thiên môn của Lục Nhâm Đại Độn, chi tiết xem thêm trong phần Giải nghĩa Giờ Quí Nhân. + Phần Cá nhân dùng chọn ngày giờ cho từng người, theo tuổi. Xem Ngày Giờ Tốt/Xấu tính theo quẻ Chân Linh Nhân Độn, kết hợp với các cung giờ các Thiên tướng Quí Nhân. Các ngày Thiên Ất Quí nhân không xuất hiện thì chỉ cần chọn giờ theo quẻ Chân Linh. Phần Cá nhân còn có phần đoán Tiểu Vận trong năm và Số cuộc đời: Đoán Tiểu vận của cá nhân trong từng năm theo quẻ Chân Linh, vòng Trường sinh, hạn Tam tai, theo Cửu diệu... Luận đoán Số theo quẻ Chân Linh, theo Can Chi năm sinh...
Hfqv9oqovwfrwlpysamily8icssk8qocdzbj6oh0nkppb1s uerxgwwfjwzttu3efa=w300
by Huynh Vinh Ha

Chân Việt lịch - ngày giờ tốt app download

Chân Việt lịch - ngày giờ tốt

Chân Việt lịch - ngày giờ tốt app description

Chân Việt Lịch là ứng dụng Lịch tổng hợp, cung cấp cho quí Gia chủ nhiều thông tin đúc rút từ Lý học Phương Đông.

+ Phần Xem chung dùng để chuyển đổi ngày Dương lịch - Âm lịch, xem Tiết khí, xem ngày theo 28 sao Nhị thập bát Tú như sách Lịch Vạn Niên xuất bản hàng năm, tính xem giờ Tốt/Xấu. Giờ tính theo phép Quí Nhân đăng Thiên môn của Lục Nhâm Đại Độn, chi tiết xem thêm trong phần Giải nghĩa Giờ Quí Nhân.


+ Phần Cá nhân dùng chọn ngày giờ cho từng người, theo tuổi.


Xem Ngày Giờ Tốt/Xấu tính theo quẻ Chân Linh Nhân Độn, kết hợp với các cung giờ các Thiên tướng Quí Nhân. Các ngày Thiên Ất Quí nhân không xuất hiện thì chỉ cần chọn giờ theo quẻ Chân Linh.


Phần Cá nhân còn có phần đoán Tiểu Vận trong năm và Số cuộc đời: Đoán Tiểu vận của cá nhân trong từng năm theo quẻ Chân Linh, vòng Trường sinh, hạn Tam tai, theo Cửu diệu... Luận đoán Số theo quẻ Chân Linh, theo Can Chi năm sinh...


Screenshots

Screenshots of Chân Việt lịch - ngày giờ tốt for Android Screenshots of Chân Việt lịch - ngày giờ tốt for Android Screenshots of Chân Việt lịch - ngày giờ tốt for Android Screenshots of Chân Việt lịch - ngày giờ tốt for Android

Highligths

Nothing to show here, perhaps users had nothing positive to share about Chân Việt lịch - ngày giờ tốt app

Keep in mind

Nothing to show here, perhaps users had nothing negative to share about Chân Việt lịch - ngày giờ tốt app

Chân Việt lịch - ngày giờ tốt app review
4.00

based on 11 reviews

Excellent
81.818%
Good
9.091%
Average
0.000%
Poor
0.000%
Awful
9.091%

promoted apps

see also